Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Neznáme platby z karty

Je dôležité, aby sme vašu kartu a jej platnosť overili a minimalizovali / zabránili akémukoľvek podvodnému a neoprávnenému použitiu vašej karty a informácií.

Taxify dočasne podrží malú sumu (vykoná tzv. predautorizáciu). Slúži pre kontrolu platnosti všetkých novo pridaných kreditných kariet. Toto nie je skutočný poplatok. Táto suma nikdy neopustí váš bankový účet; túto sumu banka podrží určitý čas a krátko po kontrole sa suma znova uvoľní.

Systém môže overiť vaše platobné údaje až počas prvých piatich jázd. Obdobie platnosti tohto overenia sa môže líšiť v závislosti od vašej bankovej inštitúcie. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo otázok kontaktujte svoju banku.

Ak ste dostali účtenku za jazdu, ale jazda neprebehla, dajte nám prosím vedieť prostredníctvom Jazda neprebehla.

Poplatky tretích strán

Váš vydavateľ kreditnej karty alebo debetnej karty môže použiť svoj konverzný kurz alebo stiahnuť poplatok za platbu, ak si objednáte jazdu v krajine s inou menou ako je určená mena spôsobu platby.

Pre viac info kontaktujte svoju banku. Taxify nie je zodpovedné za tieto poplatky.

Cezhraničné poplatky

Ak sa vo vašom výpise z účtu objavia ďalšie poplatky alebo ak sa suma, ktorá sa účtuje, líši od toho, čo sa zobrazilo na faktúre Taxify, obráťte sa na vydavateľa kreditnej karty alebo debetnej karty. Ak vaša banka považuje Taxify za medzinárodný spracovateľský subjekt, môžu vám účtovať poplatky za cezhraničnú platbu zo strany vašej banky aj vtedy, ak bola platba vo vašej mene. Ak poplatky pridá banka, ktorá vydala vašu kartu, Taxify ich nemôže vrátiť.

Pomohol Vám tento článok?