Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Aktualizácia kontaktných informácií

Keď zmeníte svoje pracovné telefónne číslo, e-mailovú adresu, bankové údaje alebo akékoľvek iné relevantné informácie, mali by ste ich aktualizovať aj na vašom účte Taxify.

Obráťte sa na náš tím podpory cez Správy v aplikácii a my aktualizujeme vaše údaje.

Pomohol Vám tento článok?