Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Aktualizácia kontaktných informácií

Sami môžete zmeniť svoje pracovné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu alebo nahrať dokumenty.

Ako na to:

  • Prihláste sa do portálu vodiča
  • Vyberte hlavné menu
  • Vyberte položku Profil
  • Upravte svoj e-mail alebo telefónne číslo.

Poznámka:

  • Ak chcete aktualizovať údaje o svojom bankovom účte, obráťte sa na náš tím podpory správou cez aplikáciu

Pozrite si pokyny na zmenu profilovej fotky.

Pomohol Vám tento článok?