Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Cestujúci nezaplatil alebo zaplatil menej

Pri jazdách s Bolt, môžu cestujúci platiť skrze aplikáciu alebo v hotovosti.

Vodiči sú zodpovední za výber peňazí od zákazníka po každej jazde uhradenej v hotovosti. Ak cestujúci platí skrze aplikáciu, budete na konci jazdy upozornení, aby ste nevyberali hotovosť.

Pokiaľ nastane situácia, že cestujúci nezaplatí, postupujte nasledovne:

  • Slušne požiadajte cestujúceho o zaplatenie na konci jazdy
  • Ak cestujúci odmietne zaplatiť alebo zaplatí menej, nepotvdrzujte cenu
  • Kliknite na Problém s cenou
  • Zvoľte Cestujúci nezaplatil
  • Bolt Vám kompenzuje 50% sumy za jazdu

Pred jazdou nezabudnite:

  • Slušne sa cestujúceho opýtajte, na aké meno je jazda objednaná, aby ste sa uistili, že veziete správneho cestujúceho
  • Na konci jazdy skontrolujte zvolenú metódu platby
  • Uistite sa, že máte dostatok hotovosti na vydanie. Pokiaľ by ste pri platení nemali na vrátenie, cestujúci Vám nemusí zaplatiť alebo zaplatí menej
Pomohol Vám tento článok?