Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Dôvody pre blokovanie účtu

Na zabezpečenie vynikajúcej služby môže byť účet vodiča dočasne alebo natrvalo zablokovaný, napríklad aj v dôsledku nasledujúcich dôvodov:

  • Nízke skóre aktivity
  • Nízke hodnotenia
  • Účet používa neprávnený vodič
  • Nesprávne účtovanie cien
  • Podvodné činnosti
  • Každá forma nesprávneho konania

Automatické blokovanie pre nízke skóre aktivity alebo hodnotenia sa nedajú vrátiť späť, kým neuplynie bloková lehota alebo po jednorazovej diskusii s členom nášho tímu podpory.

Pomohol Vám tento článok?