Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Dôvody pre blokovanie účtu

Na zabezpečenie vynikajúcej služby môže byť účet vodiča dočasne alebo natrvalo zablokovaný, napríklad aj v dôsledku nasledujúcich dôvodov:

  • Nízke skóre aktivity
  • Nízke hodnotenia
  • Účet používa neprávnený vodič
  • Nesprávne účtovanie cien
  • Podvodné činnosti
  • Každá forma nesprávneho konania

Automatické blokovanie pre nízke skóre aktivity alebo hodnotenia sa nedajú vrátiť späť, kým neuplynie bloková lehota alebo po jednorazovej diskusii s členom nášho tímu podpory.

Iné dočasné bloky iniciované naším tímom budú aktívne, kým vodič nesplní podmienky, ktoré boli oznámené pred aktiváciou bloku.

Pre podrobné vysvetlenie a pomoc, obráťte sa na náš tím podpory správou cez aplikáciu.

Pomohol Vám tento článok?