Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Môj vodičský účet je pozastavený

Ak je váš účet pozastavený:

  • Nebudete môcť byť online
  • Odôvodnenie sa zobrazí v aplikácii spolu s prípadnými požadovanými úkonmi
  • V prípade dočasného pozastavenia účtu sa v aplikácii zobrazí aj dátum ukončenia či časový rámec pozastavenia
  • Ak sa nezobrazí žiadný dátum či časový rámec týkajúci sa pozastavenia, vaše konto je pozastavené natrvalo.

Prosím postupujte podľa príslušného scenára.


Účet je pozastavený natrvalo

Postupujte podľa krokov relevantných pre vašu situáciu:

  • Neplatné alebo expirované dokumenty: nahrajte platné dokumenty prostredníctvom Portálu vodiča
  • Nebezpečné alebo škodlivé správanie počas jazdy (nízke skóre vodiča): proti pozastaveniu účtu sa môžete odvolať kontaktovaním našej zákazníckej podpory. Odvolanie bude prešetrené a výsledok prešetrenia dostanete prostredníctvom e-mailu alebo v aplikácii.

Ak sú v aplikácii pri oznámení o pozastavení účtu uvedené nejaké pokyny, postupujte podľa uvedených inštrukcií, aby ste pozastavenie odstránili.

Účet je dočasne pozastavený

Ak chcete zrušiť pozastavenie účtu, postupujte podľa krokov relevantných pre vašu situáciu:

  • Nízke hodnotenia: pozastavenie konta sa zruší automaticky alebo po absolvovaní opakovaného školenia.
  • Akákoľvek forma nevhodného správania: pozastavenie účtu bude odstránené automaticky, po individuálnej konzultácii s členom tímu podpory alebo po absolvovaní opätovného školenia.
  • Podozrivá aktivita: pozastavenie účtu sa odstráni automaticky po uplynutí stanoveného času. Dátum ukončenia pozastavenia účtu môžete vidieť v aplikácii.
  • Nebezpečné alebo škodlivé správanie počas jazdy (nízke skóre vodiča): váš účet bude preskúmaný tímom Bolt do 2 pracovných dní od uplatnenia dočasného pozastavenia a výsledok prešetrenia dostanete e-mailom alebo v aplikácii.

Ak sú v aplikácii pri oznámení o pozastavení účtu uvedené nejaké pokyny, postupujte podľa uvedených inštrukcií, aby ste pozastavenie odstránili.

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte náš tím podpory prostredníctvom aplikácie.

Pomohol Vám tento článok?