Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Skóre aktivity

Skóre aktivity vám poskytuje prehľad o vašej dennej jazdnej aktivite. Vypočíta sa na základe posledných 40 jázd a aktualizuje sa pri každej novej jazde.

Ak úspešne akceptujete a úspešne dokončíte každú jazdu, vaše skóre aktivity bude upravené pozitívne, pokiaľ neodmietnete alebo nezrušíte 20% alebo viac jázd. Ak bolo 20% z posledných 40 objednávok odmietnutých, váš účet bude automaticky zablokovaný systémom. Kontaktujte vtedy tím podpory cez Správy v aplikácii.

Ak chcete skontrolovať svoje skóre aktivity:

  • Na domovskej obrazovke posuňte lištu nahor
  • Kliknite na Aktivita

Tento náhľad má 3 rôzne karty:

  • Karta Hodiny zobrazuje súčet hodín čakania a času jazdy
  • Karta Jazdy zobrazuje počet všetkých dokončených jázd zo všetkých prichádzajúcich požiadaviek. Môžete si vybrať medzi percentom alebo pomerným pohľadom klepnutím na bublinu s číslom.
  • Na karte Zrušené sú uvedené dôvody 50 posledných zrušených jázd + tipy na zlepšenie vašej aktivity!

Všetky tieto karty je možné prepínať tak, aby zobrazovali údaje aktuálneho týždňa, posledných týždňov alebo posledných 3 mesiacov. Môžete tiež vidieť rôzne dni oddelene klepnutím na modré stĺpce, ktoré ich reprezentujú.

Poznámka: Ak zrušíte jazdu pre Cestujúci sa nedostavil po 5 minútach čakania na cestujúceho, skóre vašej aktivity to neovplyvní.

Pomohol Vám tento článok?