Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Poplatok za zrušenie jazdy

Chápeme, že objednávka môže byť z určitých dôvodov zrušená, preto Taxify neúčtuje storno poplatok. Avšak počet zrušení v krátkom čase môže viesť k zablokovaniu účtu cestujúceho.

Vodiči sú informovaní, aby po príchode čakali aspoň 5 minút. Vodičovi viete vždy zavolať a vysvetliť, že meškáte a či môže čakať.

Ak sa cestujúci nedostaví, má vodič právo odísť s poplatkom 2€ na pokrytie jeho nákladov za cestu na miesto vyzdvihnutia. Dúfame, že všetci cestujúci budú ohľaduplní, pretože zrušenie objednávky ovplyvňuje vodičov a ich príjmy.

Pomohol Vám tento článok?