Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Čo je dynamická tvorba cien?

Ak je dopyt po jazdách vysoký (napr. počas špičky, počas hromadných podujatí, pri extrémnych poveternostných podmienkach atď.), sa sadzby zvyšujú, aby sme vodičov povzbudili k tomu aby bolo pre zákazníkov dostupní.

Ak sú ceny takto zvýšené, uvidíte v aplikácii fialovú šípku smerujúcu nahor vedľa ceny za jazdu. Sadzby pre každú kategóriu môžete skontrolovať tak, že ju vyberiete a kliknete na ikonu vozidla.

Z dôvodu zmien v sadzbe, spomenutých vyššie, sa môže cena z jednej konkrétnej destinácie do inej, niekedy, líšiť.

Pomohol Vám tento článok?