Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Aktualizácia alebo ukladanie adries

Môžete uložiť a upraviť dve najčastejšie používané adresy (napríklad doma a práca) a automaticky sa vyplnia pri objednávaní jázd.

Ako na to:

  • Klepnite na Hlavné menu
  • Vyberte svoj Profil
  • Klepnite na pole s adresou, ktoré chcete pridať alebo upraviť

Môžete zapnúť aj udalosti kalendára (iOS). Táto funkcia umožňuje automatické načítanie adries udalostí z kalendára vášho telefónu.

Pomohol Vám tento článok?