Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Odstránenie karty

Ak z nejakého dôvodu chcete odstrániť svoju kartu, postupujte takto:

  • Prejdite do Hlavného menu a vyberte položku Platby
  • Podržte a posuňte kartu smerom doľava
  • Objaví sa možnosť kartu Odstrániť

Ak chcete kartu znova pridať, postupujte podľa informácii v článku Pridávanie alebo výber spôsobov platby.

Poznámka:

  • Karta nebude môcť byť odstránená v prípade, že na Vašom profile je neuhradená platba
  • Všetky dáta sú uložené bezpečne, šifrované a uchovávané v súkromí
Pomohol Vám tento článok?