Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Chcem dostávať newsletter

Newslettre vám poskytujú aktuálne informácie o cenách, aktualizáciách aplikácie a akýchkoľvek relevantných informáciách. Ak sa chcete odhlásiť alebo naopak dostávať naše informačné bulletiny, postupujte nasledovne:

  • Klepnite na Hlavné menu
  • Vyberte svoj Profil
  • Klepnite na tlačidlo Bolt Newsletter a vyberte si z možností.

Poznámka: Toto nastavenie má vplyv iba na prijímanie newslettrov, nie na zasielanie účtenky z jazdy.

Pomohol Vám tento článok?