Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Automatické aktualizácie aplikácie

Ak povolíte automatické aktualizácie, zabezpečíte vždy najnovšiu verziu aplikácie Bolt.

Ak chcete automatické aktualizácie povoliť:

  • Choďte do Nastavení
  • Prejdite na iTunes a App Store resp do obchodu Google Play
  • Povolte Automatické aktualizácie

Manuálna aktualizácia aplikácie:

  • Prejdite do App Store / obchodu Google Play
  • Prejdite na aplikáciu Bolt
  • Ak je dostupná jej nová verzia, klepnite na Aktualizáciu
Pomohol Vám tento článok?