Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Ako spravovať back-to-back jazdy

Back-to-back jazdy sú zapnuté automaticky po pripojení do aplikácie. Back-to-back jazdy predstavujú možnosť dostať novú objednávku počas aktívnej už prebiehajúcej jazdy. Pri jazdách Back-to-back znižujete čakaciu dobu medzi jazdami, čo zvyšuje Váš zisk a efektivitu.

Pre deaktiváciu tejto funkcie je potrebné prijať bežnú objednávku a v menu počas jazdy kliknúť na tlačítko Pozastaviť nové objednávky.

Pomohol Vám tento článok?