Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Vypnutie prijímania novej objednávky Back-to-Back

Keď sa blížite k cieľu s cestujúcim, môžete ešte počas jazdy dostať novú objednávku. Nazvali sme to jazdy Back to Back. Znižuje to čas čakania na objednávku a maximalizuje Vaše zárobky a efektivitu jazdenia.

Ak nechcete dostať objednávku počas jazdy:

  • Prijmite bežnú objednávku
  • Ubezpečte sa, že cestujúci zadal konečnú adresu
  • Začnite jazdu a choďte do menu počas jazdy a odkliknite zelené tlačítko Prijať ďalšiu objednávku

Poznámka: Jazdy Back to Back sú automaticky vždy povolené.

Pomohol Vám tento článok?