Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Zapnutie / Vypnutie prijímania novej objednávky Back-to-Back

Keď sa blížite k cieľu s cestujúcim, môžete ešte počas jazdy dostať novú objednávku. Nazvali sme to jazdy Back to Back.

Ako využiť jazdy Back to Back?

  • Ak klient nezadá cieľ jazdy, zadajte ho sami v aplikácii Vodiča.
  • Predtým ako akceptujete novú objednávku, ubezpečte sa s momentálnym cestujúcim, že jeho destinácia je konečná.
  • Keď vystúpi momentálny cestujúci, choďte priamo za novou objednávkou k cestujúcemu, aby nezrušil objednávku.
  • Ak to nie je konečná destinácia cestujúceho, alebo nechcete prijímať objednávky Back to Back, vypnite toto nastavenie v menu “Prijať ďalšiu objednávku” ešte počas prebiehajúcej objednávky.

IMG_0405.PNGIMG_0406.PNG

Chcete možnosť Back-to-back vypnúť?

  • prijmite bežnú objednávku
  • po vyzdvihnutí cestujúceho sa ubezpečte, že je zadaný cieľ cesty
  • choďte do Menu a odkliknite "Prijať ďalšiu objednávku"
Pomohol Vám tento článok?