Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Mesačná súhrnná faktúra - vysvetlenie

Mesačná faktúra je vygenerovaná naším systémom a odoslaná vodičom v prvých troch dňoch každého mesiaca.

Faktúra zhŕňa provízie platené Vami pre Taxify za všetky cesty, ktoré ste uskutočnili v predchádzajúcom mesiaci.

  • App orders - Provízia za všetky objednávky, ktoré ste dokončili v stanovenom období. V tomto prípade vodič odviedol $720.66 ako províziu za používanie aplikácie za posledný mesiac. Vľavo dole faktúra zobrazuje zostatok účtu vodiča na začiatku a na konci mesiaca
  • App payments - Výška celého cestovného, ktoré ste zarobili za mesiac
  • Compensations - zahrňujú položky ako Bonusy, príplatky, ktoré ste dostali od nás
  • Invoices = App orders, jednoducho znamená výška provízie, ktorú ste odviedli
  • Výplaty - platby, ktoré boli poslané na Váš účet v stanovenom období
  • Ak je bilancia tj. zostatok v plusových číslach, táto suma bude vodičovi vyplatená v nasledujúcom výplatnom období a zobrazí sa vo Výplatách na faktúre budúci mesiac. Zostatok na vzorovej faktúre je $2635.78 a vyplatí sa vodičovi v najbližšom období.

Niekoľko dôležitých informácií:

V pravom dolnom rohu, ak je čiastka v položke To be Paid 0,00, nemáte žiadne nevyrovnané platby a nemusíte nič robiť. Faktúra teda slúži len pre vodiča do účtovníctva. To platí pre väčšinu vodičov.

Ak suma v položke To Be Paid nie je 0:

Ak plánujete ešte ďalej jazdiť s Taxify, suma sa upraví nasledujúci mesiac. Ak už neplánujete jazdiť s Taxify, kontaktujte prosím našu podporu.

Pomohol Vám tento článok?