Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Mesačná súhrnná faktúra - vysvetlenie

Mesačná faktúra je súhrn všetkých zárobkov (vrátane bonusov) vyplatených vodičovi a poplatku za aplikáciu Bolt za všetky uskutočnené jazdy v poslednom mesiaci.

Mesačná faktúra je vygenerovaná našim systémom a odoslaná vodičom v prvých troch dňoch každého mesiaca. Nájdete na nich tieto položky:

Hlavné položky

  • Objednávky cez aplikáciu — poplatok aplikácie Bolt za všetky objednávky, ktoré ste dokončili v stanovenom období
  • Kompenzácia — zahrňujú položky ako Bonusy, alebo manuálne kompenzácie, ktoré ste od nás obdržali

V sekcii vľavo dole nájdete

  • Váš zostatok na začiatku a na konci daného obdobia. Ak je bilancia tj. zostatok v plusových číslach, táto suma bude vodičovi vyplatená v nasledujúcom výplatnom období a zobrazí sa vo Výplatách na faktúre budúci mesiac
  • Platba cez aplikáciu — celková suma za všetky jazdy uskutočnené počas mesiaca vrátane poplatku za aplikáciu
  • Faktúry — suma pozostávajúca z poplatku za aplikáciu Bolt mínus akékoľvek Bonusy alebo náhrady ktoré ste od nás obdržali
  • Výplata — suma všetkých platieb, ktoré vám boli vyplatené bankovým prevodom v uvedenom období

V sekcii vpravo dole

  • Celkom — Suma poplatku strhnutého Boltom (rovná sa sume v sekcii faktúry)
  • DPH0% v rámci Slovenskej republiky (viac v článku)

Celkom k úhrade

Ak je čiastka v položke Celkom k úhrade 0,00 EUR, nemáte žiadne nevyrovnané platby a nemusíte nič robiť. Faktúra teda slúži len pre vodiča do účtovníctva. To platí pre väčšinu vodičov.

Ak vidíte že suma nieje 0.00 a plánujete ešte ďalej jazdiť s Bolt, suma sa upraví nasledujúci mesiac. Ak už neplánujete jazdiť s Bolt, kontaktujte prosím našu podporu.

Poznámka: S výnimkou polatku za používanie partnerskej SIM karty, Vám niesú strhávané žiadne skryté poplatky.

Pomohol Vám tento článok?