Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Nejasná mesačná súhrnná faktúra


Čo je mesačná faktúra?

Mesačná faktúra je súhrn všetkých zárobkov (vrátane bonusov) vyplatených vodičovi a poplatku za aplikáciu Bolt (provízia) za všetky uskutočnené jazdy v poslednom mesiaci.

Kde nájdem mesačné faktúry?

Mesačná faktúra je vygenerovaná našim systémom a odoslaná vodičom v prvých troch dňoch každého mesiaca. Súčasne nájdete mesačné faktúry skrz Váš Portál vodiča v sekcii Faktúry.

Čo znamenajú jednotlivé položky na faktúre?

Nájdete na nich tieto položky:

Hlavné položky

  • Objednávky cez aplikáciu — poplatok aplikácie Bolt za všetky objednávky, ktoré ste dokončili v stanovenom období
  • Kompenzácia — zahrňuje položky ako bonusy alebo manuálne kompenzácie, ktoré ste od nás obdržali

V sekcii vľavo dole nájdete

  • Vašu Bilanciu (zostatok) na začiatku a na konci daného obdobia 
  • Platby cez aplikáciu — celková suma za všetky jazdy uskutočnené počas mesiaca vrátane poplatku za aplikáciu
  • Faktúry — suma pozostávajúca z poplatku za aplikáciu Bolt mínus akékoľvek bonusy alebo náhrady ktoré ste od nás obdržali
  • Výplaty  — suma všetkých platieb, ktoré vám boli vyplatené bankovým prevodom v uvedenom období

V sekcii vpravo dole

  • Celkom — suma poplatku strhnutého Boltom (rovná sa sume v sekcii Faktúry)
  • DPH — 0% v rámci Slovenskej republiky (viac v článku)

Celkom k úhrade

  • Ak je čiastka v položke Celkom k úhrade 0,00 EUR, nemáte žiadne nevyrovnané platby a nemusíte realizovať žiadne dodatočné kroky.
  • Ak vidíte že suma nieje 0.00 EUR a plánujete ešte ďalej jazdiť s Bolt, suma sa upraví nasledujúci mesiac (stiahneme si ju z najbližších zárobkov). Ak už neplánujete ďalej jazdiť s Bolt, je potrebné uhradiť danú sumu na účet Bolt podľa inštrukcií na faktúre.

S výnimkou poplatku za používanie partnerskej SIM karty, Vám nie sú strhávané žiadne skryté poplatky.

Pomohol Vám tento článok?