Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Kontrola aktuálnych kampaní

Okrem kontroly zostatku na účte môžete teraz skontrolovať prebiehajúce kampane v aplikácii.

Ak to chcete urobiť, prejdite na domovskú obrazovku na položku Aktívne kampane. Tu uvidíte prehľad všetkých aktívnych kampaní vrátane podrobností a počtu ciest, ktoré musíte spraviť, aby ste získali bonus z určitej kampane.

Karty kampane možno prepínať tak, aby zobrazovali aktuálne aktívne kampane, ako aj nadchádzajúce a budúce kampane.

Klepnutím na kampaň sa otvorí nové zobrazenie s podrobnosťami kampane.

Pomohol Vám tento článok?