Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Žiadosť o úpravu cestovného

Môže nastať prípad, kedy Vám v telefóne zlyhá GPS signál a aplikácia započíta len časť cesty a výsledná cena je tak oveľa nižšia, než by správne mala byť.

Ak sa to stane, je potrebné po ukončení jazdy cenu cestovného upraviť, aby zodpovedala skutočne prejdenej trase:

  • Ukončite jazdu
  • Nepotvrzutjte cenu, ale kliknite na tlačidlo Úprava cestovného
  • Zmeňte cenu na správnu sumu. V prípade, že je jazda platená kartou, stačí sa ospravedlniť a povedať, že cena bude dopočítaná na centrále a nastaviť do zmeny ceny predpokladanú cenu a náš tím ju upraví, aby zodpovedala. V prípad platby hotovosťou sa buď sa opýtať zákazníka, koľko mal navrhovanú cenu, alebo správnu cenu podľa najazdených kilometrov a skúseností odhadnúť

Pozn:

Ak sa stáva často, že aplikácia zle spočíta cenu, uistite sa, že:

  • Používate vhodné zariadenie
  • Máte aplikáciu aktualizovanú na najnovšiu verziu
  • Vaša navigácia je aktualizovaná na najnovšiu verziu
  • Máte správne nastavenú GPS v telefóne
Pomohol Vám tento článok?