Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Jazdy po ceste

Jazdili ste už dlho, a plánujete sa odhlásiť z aplikácie? Máte namierené ku konkrétnej lokalite? Využite možnosť jazdy po ceste k nej. Ak chcete získať objednávku na tejto trase, využite funkciu Jazdy po ceste

Funguje to nasledovne:

  • Stlačte ikonu plus (+) na domovskej obrazovke
  • Kliknite na Vyberte cieľ
  • Pre rýchly prístup si môžete nastaviť Domovskú, Obľúbenú, či Inú adresu
  • Na zrušenie jazdy kliknite na X vedľa vybranej cieľovej adresy

Po tom, ako si nastavíte túto možnosť, budete dostávať len jazdy, ktoré končia blízko zvolenej adresy. Jazdy, ktoré končia ďalej od tejto adresy, budú z Vášho vyhľadávania odstránené. Vzhľadom k tomu môže byť čas nájdenia jazdy dlhší.

Počet dostupných jázd

  • Táto funkcia je dostupná len na obmedzený počet jázd denne v závislosti od Vášho mesta
  • Každou polnocou sa limit vynuluje na pôvodný stav
  • Tieto jazdy sa neprenášajú do ďalšieho dňa. Jazdy, ktoré začali pred polnocou a pokračovali do ďalšieho dňa sa počítajú do dňa, v ktorom začali

Obmedzenia

  • Táto funkcia môže obmedziť počet prijatých objednávok, pretože obdržíte iba také objednávky, ktoré spĺňajú kritéria vybranej adresy. Upozorňujeme, že niektoré bonusy sa k týmto jazdám nemusia vzťahovať.
Pomohol Vám tento článok?