Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Vyžiadanie vašich údajov

Vaše osobné údaje budú uložené pokým máte aktívny účet cestujúceho. V prípade, že váš účet nebol aktívny už 3 roky, upozorníme vás a požiadame vás, aby ste potvrdili, či je účet stále aktívny. Ak nedostaneme žiadnu odpoveď, účet zatvoríme.

Ak je váš účet zatvorený, osobné údaje budú vymazané (podľa pravidiel stanovených v našich pravidlách ochrany osobných údajov pre cestujúcich) z databáz, pokiaľ sa tieto údaje nevyžadujú na účely účtovníctva, riešenia sporov alebo predchádzania podvodom.

Kedykoľvek môžete požiadať o prenos vašich osobných údajov, ktoré sme uložili. Pred prenosom údajov vás požiadame o overenie vašej totožnosti. V prípade záujmu sa obráťte na náš tím podpory správou cez aplikáciu.

Pomohol Vám tento článok?