Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Identifikovaná osoba pre daň

Každý vodič, ktorý od nás obdrží faktúru, odvádza DPH z poplatku za aplikáciu sám.
Ako Identifikovaná osoba pre daň podľa paragrafu 7a m
esačne odvádzate daň z prijatej služby (iba 20% z poplatku za aplikáciu, ktorý nájdete v súhrnnej mesačnej faktúre) do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.

Spoločnosť má sídlo mimo SR a nemá tak pridelené slovenské DIČ. Ste preto povinný zaregistrovať sa na príslušnom úrade finančnej správy ako osoba identifikovaná pre daň, pokiaľ už nie ste platca DPH.

Ako to bude prebiehať (za predpokladu, že ešte nie ste platcom DPH alebo identifikovanou osobou):

  • Na úvod je potrebné zaregistrovať sa na portáli finančnej správy 
  • Začiatkom každého mesiaca je nutné všetky faktúry od zahraničných subjektov spracovať, previesť výpočet DPH a podať daňové priznanie na príslušnom finančnom úrade pomocou prihlasovacích údajov vygenerovaných po registrácii.

Pozrite si prezentáciu, v ktorej sú spôsob a miesto registrácie a následný postup podania daňového priznania prehľadne vysvetlené.

Pomohol Vám tento článok?