Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Vyžiadanie Vašich údajov

Vaše údaje budú uložené, ak máte aktívny účet vodiča. Ak je váš účet zrušený, osobné údaje sa uložia na ďalšie tri roky. Na žiadosť o vymazanie a prenos osobných údajov odoslaných prostredníctvom e-mailu odpovedáme v priebehu jedného mesiaca a špecifikujeme dobu vymazania a prenosu údajov.

Ak je váš účet zrušený, osobné údaje budú vymazané (podľa pravidiel stanovených v našich pravidlách ochrany osobných údajov pre vodičov) z databáz, pokiaľ sa tieto údaje nevyžadujú na účely účtovníctva, riešenia sporov alebo predchádzania podvodom.

Kedykoľvek môžete požiadať o prenos vašich údajov, ktoré sme uložili. Pred prenosom údajov vás požiadame o overenie vašej totožnosti. Ak si chcete svoje údaje vyžiadať, obráťte sa na náš tím podpory prostredníctvom aplikácie.

Pomohol Vám tento článok?