Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Autorizácia platobnej karty

Po pridaní spôsobu platby môžete od svojej banky dostať upozornenie, ohľadom platby. Upozorňujeme, že nejde o skutočný poplatok, ale o autorizáciu na overenie platnosti vašej debetnej alebo kreditnej karty.

Po dokončení overenia sa čiastka vráti späť na váš účet. V závislosti od času spracovania banky môže však proces trvať až niekoľko pracovných dní.

Je dôležité, aby sme vašu kartu autorizovali, aby sme minimalizovali akékoľvek neoprávnené použitie vašich platobných údajov. Ak máte akékoľvek pochybnosti, môžete sa obrátiť na svoju banku a overiť, či bola táto platba zrušená.

Pomohol Vám tento článok?