Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Predstavujeme: Vopred stanovená cena jazdy

Vopred stanovená cena jazdy vám ukáže presné náklady na vašu cestu predtým, než si ju objednáte.

Vaša cena zájazdu sa vypočíta súčtom súm:

  • Nástupné: cena za vyzdvihnutie
  • Minúty: čas od začiatku do konca cesty
  • Kilometer: vzdialenosť trasy
  • Dynamické stanovenie cien (násobok ceny ak je dopyt vysoký)

Aby ste videli cenu za vybranú jazdu, urobte prosím nasledovné:

  • Kliknite na Vyhľadat adresu
  • Napíšte Vašu cieľovú adresu do Kam? políčka
  • Cena je zobrazená vedľa kategórie jazdy

Poznámka:

  • Cena vopred berie do úvahy nastavené miesto vyzdvihnutia a cieľ. Ak po začatí cesty zmeníte cieľ, ovplyvní to vašu vopred stanovenú cenu.
  • Pokiaľ sa jazda vplyvom dopravnej situácie alebo inými faktormi predĺži, jej cena bude prepočítaná na základe dĺžky trasy a času trvania jazdy.
  • Na letisku, mýto a poplatky za parkovanie (ak sa používajú) sa po vašej ceste pridávajú.

Ak chcete aktualizovať aplikáciu Bolt a využívať túto funkciu, skontrolujte Google Play pre Android, alebo App Store systému iOS.

Pomohol Vám tento článok?