Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Predstavujeme: Vopred stanovená cena jazdy

Vopred stanovená cena jazdy vám ukáže presné náklady na vašu cestu predtým, než si ju objednáte.

Vaša cena zájazdu sa vypočíta súčtom súm:

  • Nástupné: cena za vyzdvihnutie
  • Minúty: čas od začiatku do konca cesty
  • Kilometer: vzdialenosť trasy
  • Dynamické stanovenie cien (násobok ceny ak je dopyt vysoký)

Ak chcete zistiť cenu vybranej trasy, takto na to:

  • Zadajte svoju adresu a klepnite na Miesto vyzdvihnutia
  • Zadajte cieľ do poľa Nastaviť cieľ
  • Cena sa zobrazí

Poznámka:

  • Cena vopred berie do úvahy nastavené miesto vyzdvihnutia a cieľ. Ak po začatí cesty zmeníte cieľ, ovplyvní to vašu vopred stanovenú cenu.
  • Na letisku, mýto a poplatky za parkovanie (ak sa používajú) sa po vašej ceste pridávajú
  • Ak chcete aktualizovať aplikáciu Taxify a využívať túto funkciu, skontrolujte Google Play pre Android, alebo App Store systému iOS.
Pomohol Vám tento článok?