Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Predstavujeme: Vopred stanovená cena jazdy

Vopred stanovená cena jazdy vám ukáže presné náklady na vašu cestu predtým, než si ju objednáte.

Vaša cena zájazdu sa vypočíta súčtom súm:

 • Nástupné: cena za vyzdvihnutie
 • Minúty: čas od začiatku do konca cesty
 • Kilometer: vzdialenosť trasy
 • Dynamické stanovenie cien (násobok ceny ak je dopyt vysoký)

Ak chcete zistiť cenu vybranej trasy, takto na to:

 • Zadajte svoju adresu a klepnite na Miesto vyzdvihnutia
 • Zadajte cieľ do poľa Nastaviť cieľ
 • Cena sa zobrazí

Poznámka:

 • Cena vopred berie do úvahy nastavené miesto vyzdvihnutia a cieľ. Ak po začatí cesty zmeníte cieľ, ovplyvní to vašu vopred stanovenú cenu.
 • Pokiaľ sa jazda vplyvom dopravnej situácie alebo inými faktormi predĺži, jej cena bude prepočítaná na základe dĺžky trasy a času trvania jazdy.
 • Na letisku, mýto a poplatky za parkovanie (ak sa používajú) sa po vašej ceste pridávajú.
 • Ak chcete aktualizovať aplikáciu Taxify a využívať túto funkciu, skontrolujte Google Play pre Android, alebo App Store systému iOS.
Pomohol Vám tento článok?