Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Neautorizované platby

Pokiaľ Vám bola z karty strhnutá neznáma platba, pred kontaktovaním podpory Bolt, skontrolujte nasledovné:

Uistite sa, že platba pochádza od spoločnosti Bolt

Toto môžete skontrolovať vo Vašom bankovom výpise. Ak platba nebola strhnutá spoločnosťou Bolt, kontaktujte, prosím, Vašu banku alebo príslušného poskytovateľa služieb.

Prípady, ktoré môžu byť zamenené za neautorizovanú platbu:

  • Členovia rodiny alebo priatelia využívajúci Vašu kartu: skontrolujte, či niekto nemá prístup k Vašej karte, Bolt účtu alebo zariadeniu, na ktorom ste do aplikácie prihlásení a to, či v poslednej dobe neobjednávali nejaké jazdy.
  • Autorizačný poplatok alebo nestrhnutá platba: v tomto prípade sa nejedná o neautorizovanú platbu, ale iba o dočasne blokovanú čiastku slúžiacu k overeniu Vašej platobnej metódy. Autorizačný poplatok môže byť fixná čiastka alebo, pre trhy, kde funguje vopred stanovená cena, čiastka odpovedajúca stanovenej cene jazdy. Autorizačný poplatok môže byť zablokovaný na každej novo pridanej karte a rezervácia prostriedkov môže trvať pár dní.
  • Nestrhnuté platby: táto situácia môže nastať pri technickej chybe či výpadku banky, kedy nebolo možné strhnúť danú čiastku hneď po jazde a platba tak bola úspešne strhnutá až po opakovanom pokuse o úhradu.

Ak stále neviete o akú platbu sa jedná, kontaktujte nás, prosím, priamo prostredníctvom aplikácie alebo cez email (zoznam miest a lokálnych emailových adries) a pošlite nám nasledovné informácie:

  • Výpis z účtu, kde je daná platba viditeľná
  • Prvých 6 a posledné 4 číslice karty, ktorá bola účtovaná
  • Dátum expirácie karty.
Pomohol Vám tento článok?