Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Zmena cieľa jazdy

Zmeniť cieľ jazdy je možné kedykoľvek pred jej ukončením. Zmenu môžete urobiť jedine Vy, vodič ju zmeniť nedokáže.

Adresu môžete zmeniť priamo v aplikácii týmto spôsobom:

  • Kliknite na cieľovú adresu
  • Zobrazí sa správa, ktorá Vás informuje o cene za novú jazdu
  • Po potvrdení ceny bude trasa jazdy aktualizovaná
  • Môžete zvoliť jednu z navrhnutých adries alebo cieľ jazdy zadáte ručne

Poznámka:

  • Majte na pamäti, že po zmene cieľa sa môže konečná cena líšiť od počiatočnej odhadovanej ceny, s ktorou ste objednaním jazdy súhlasili
  • Ak zmeníte konečnú zastávku pri zvolených viacerých destináciách, tak sa ostatné zastávky zrušia
Pomohol Vám tento článok?