Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Nemôžem nájsť adresu doručenia

Ak nemôžete nájsť adresu doručenia, postupujte podľa týchto pokynov:

  • Zastavte v bezpečnej a povolenej zóne a skontrolujte informácie o doručení
  • Skontolujte upresnenie miesta doručenia Byt/kancelária/poschodie
  • Skontrolujte, či zákazník zanechal inštrukcie k odovzdaniu Kde by mala byť objednávka ponechaná
  • Zavolajte zákazníkovi prostredníctvom aplikácie a potvrďte adresu (pokúste sa volať tri krát počas 10 minút).

Ak sa Vám nedarí so zákazníkom spojiť a adresu doručenia upresniť, kontaktujte podporu.

Poznámka: Prosím, vždy majte svoju aplikáciu a zvolený navigačný systém aktualizovaný na najnovšiu verziu.

Pomohol Vám tento článok?