Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Neobdržal som storno poplatok

Storno poplatok je kompenzácia pre vodiča za zrušenie jazdy zo strany klienta potom ako prijme objednávku, prípadne ako dorazí na miesto vyzdvihnutia. Bolt si berie províziu zo storno poplatkov.

Storno poplatok sa neuplatní pokiaľ:

  • Prekročili ste odhadovaný čas príjazdu do miesta vyzdvihnutia
  • Cestujúci zruší jazdu do 3 minút od momentu ako prijmete objednávku
  • Čakali ste na klienta alebo ste zrušili objednávku príliš ďaleko od zvoleného miesta vyzdvihnutia
  • Označíte, že ste dorazili príliš ďaleko od miesta vyzdvihnutia, ktoré zadal klient.

Storno poplatok sa uplatní, po splnení podmienok, na všetky jazdy platené kartou. V prípade jázd platených v hotovosti majú vodiči nárok na 3 storno poplatky v lehote 7 dní. K získaniu storno poplatku u jázd na hotovosť je potrebné kontaktovať náš tím podpory prostredníctvom tohto článku.

Pomohol Vám tento článok?