Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Dočasne pozastavujeme prevádzku na území Slovenska

Vážení partnerskí vodiči Bolt,

Ľudia a ich bezpečnosť sú pre spoločnosť Bolt prioritou, a preto v záujme ochrany zdravia Vás, partnerských vodičov, cestujúcich a zamestnancov v súlade s opatreniami prijatými Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky pozastavujeme prevádzku na celom území Slovenska s účinnosťou od 16.3.2020. O dátume znovuspustenia Vás budeme bezodkladne informovať.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR požiadalo orgány krízového riadenia o udelenie výnimky, aby bolo postavenie taxislužieb upravené. Situáciu monitorujeme a budeme postupovať v súlade s vládnymi nariadeniami. 

Uvedomujeme si, že sú to pre Vás ťažké správy a robíme všetko pre to, aby sme Vás v týchto časoch podporili. Usilovne preto pracujeme na rýchlom spustení donáškovej služby jedla a potravín s cieľom pomôcť situácii na území Slovenskej republiky a Vám tak zaistiť náhradný príjem. Pokiaľ máte v dobe, počas ktorej je prevádzkovanie taxislužby pozastavené, záujem stať sa kuriérom, registrujte sa na tomto odkaze

Prosíme Vás v tomto období o zvýšenú ochranu svojho zdravia a vzájomnú solidaritu. Spoločne to zvládneme.

Prajeme Vám a všetkým Vašim blízkym pevné zdravie!

Do skorého videnia,

Tím Bolt Slovensko

Pomohol Vám tento článok?