Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Overenie veku

Niektoré položky dostupné v aplikácii Bolt Food vyžadujú, aby ste potvrdili, že spĺňate zákonom stanovenú vekovú hranicu pre ich objednanie.

Pri zadávaní objednávky s položkami s vekovým obmedzením potvrďte, že ste dosiahli vek minimálne 18 rokov. Pri odovzdávaní objednávky Vás kuriér požiada o overenie veku predložením dokladu totožnosti. Pre bezproblémové doručenie objednávky majte občiansky preukaz k dispozícii.

Upozorňujeme, že aj personál reštaurácie pri osobnom vyzdvihnutí objednávky požiada o overenie veku a predloženie dokladu totožnosti. Prosím berte na vedomie, že bez overenia veku Vám objednávka nemusí byť vydaná.

Pomohol Vám tento článok?