Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Zmena cieľa jazdy

Kedykoľvek pred ukončením jazdy môže vodič alebo cestujúci zmeniť jej cieľovú adresu.

Ak z nejakého dôvodu cestujúci nemôže v aplikácii zmeniť cieľ jazdy (vybitá batéria, jazda bola objednaná z iného zariadenia, atď.), môžete tak vykonať prostredníctvom vodičskej aplikácie sami nasledovným spôsobom:

  • Prejdite do menu v pravom hornom rohu
  • Z menu vyberte Zmena cieľa jazdy
  • Vložte požadovanú adresu

Poznámka: Informujte, prosím, cestujúceho, že v prípade zmeny adresy sa môže cena jazdy zmeniť oproti predpokladanej cene odsúhlasenej pred jazdou.

Pomohol Vám tento článok?