Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Informácie o COVID-19

Najlepším zdrojom informácií o pandémii nového koronavírusu (COVID-19) je Svetová zdravotnícka organizácia. V sekcii Rady pre verejnosť na ich webových stránkach nájdete najnovšie praktické tipy a informácie o aktuálnej pandemickej situácii.

Taktiež vás vyzývame, aby ste sa riadili pokynmi vydanými príslušným zdravotným úradom vašej krajiny aby ste mali k dispozícii lokálne relevantné informácie.

Pomohol Vám tento článok?