Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Nemôžem ukončiť svoju jazdu

Ak nemôžete ukončiť jazdu, uistite sa, že:

  • Sa nachádzate v oblasti, kde je povolené parkovanie. V aplikácii si môžete pozrieť hranice parkovacej zóny a takisto zóny so zákazom parkovania.
  • Vaše geolokačné služby sú zapnuté.

Ak sa vám počas jazdy vyskytnú ďalšie technické problémy, kontaktujte náš tím podpory prostredníctvom aplikácie.

Pomohol Vám tento článok?