Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Zmena flotily

Na platforme je možné pripojiť sa k flotile alebo zmeniť flotilu ako kuriér. Ak máte záujem o zmenu flotily, prosím kontaktujte ,prostredníctvom svojej aplikácie, podporu s príslušnou dokumentáciou a informáciami:

Pre kuriéra

Pre pripojenie sa k flotile alebo zmenu flotily, nám zašlite fotografiu, na ktorej držíte svoj vládou vydaný preukaz totožnosti, pre overenie vašej totožnosti  a oficiálne čestné vyhlásenie s nasledujúcimi údajmi: 

 • Vaše celé meno (uvedené v doklade totožnosti)
 • Identifikačné číslo
 • Adresu trvalého pobytu
 • Obsah vašej žiadosti

Prosím, zaistite aby dokument podpísal a datoval vlastník flotily.

V prípade prechodu z flotily do inej flotily, nám tiež, prosím, zašlite čestné prehlásenie od flotily, z ktorej odchádzate.

Ak ste súčasťou flotily a chcete pôsobiť ako súkromný dodávateľ, zašlite nám pre overenie vašej totožnosti fotografiu, na ktorej držíte svoj vládou vydaný preukaz totožnosti. Ďalej je potrebné čestné prehlásenie podpísané manažérom flotily vypovedajúce o tom, že medzi Vami a flotilou nie sú žiadne nezrovnalosti (napr. týkajúce sa platieb apod.) Rovnako nám, prosím, pošlite tieto fakturačné údaje:

 • Názov spoločnosti
 • Email spoločnosti
 • Adresu
 • IČO
 • Meno majiteľa bankového účtu
 • Číslo bankového účtu
 • Typ bankového účtu
 • Názov banky.

Pre majiteľa flotily

Prosím, kontaktujte podporu z registrovaného mailu Vašej flotily s kópiou identifikačnej selfie kuriéra a jeho telefónnym číslom.

Pomohol Vám tento článok?