Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Sprievodca týždennou faktúrou

Fakturácia a týždenné prehľady na platforme Bolt závisia od typu Vášho registrovaného subjektu:

 • Súkromný subjekt: ste registrovaný a pracujete ako samostatne zárobkovo činná osoba
 • Podnikateľský subjekt: ste registrovaný a pôsobíte ako podnikateľský subjekt alebo flotily.

Na konci týždňa dostanete od spoločnosti Bolt email s týždenným prehľadom a faktúrou:

 • Ako súkromný subjekt sa tieto dokumenty odosielajú na Vašu registrovanú emailovú adresu.
 • Ako podnikateľský subjekt dostanete kompletovaný dokument pre všetkých kuriérov vo vašej spoločnosti.

Dôležitá informácia pre kuriérov spadajúcich pod flotily: Ak ste súčasťou flotily, tento dokument Vám nebude odoslaný na Vašu emailovú adresu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Vašich zárobkov, obráťte sa priamo na svojho flotilového manažéra a požiadajte o doplňujúce informácie.


Týždenný prehľad 

Prejdite si vysvetlenie jednotlivých častí a prvkov prehľadu nižšie.

image3.png

Dokončené a doručené objednávky za uplynulý týždeň sú jednotlivo rozpísané. Ku každej objednáve sú pripojené nasledujúce informácie:

 • Faktúrované klientovi: poplatok zaplatený zákazníkom za doručenie
 • Trhové poplatky:
  • Trhový poplatok pripisuje spoločnosť Bolt ako súčasť zárobku za doručenie, aby sme sa uistili, že Vám bol za doručenú objednávku pripísaný správny a odpovedajúci zárobok.
  • Napríklad, ak je minimálna hranica zárobku 2€, ale poplatok za doručenie zaplatený klientom je len 1,50€, bude trhový poplatok na 0,50€, aby bol súčet rovný celkovému miminálnemu zárobku za doručenie.
 • DPH: daň za služby (platí iba pre kuriérov registrovaných ako platci DPH)
 • Celková suma: zárobky za doručené dodávky, tzn. Fakturované klientovi + Trhové poplatky - DPH

Záznam za každý deň je ukončený sivým blokom, ktorý obsahuje Vaše celkové denné zárobky.

Týždenný zárobok

Na konci faktúry uvidíte celkovú konečnú sumu zárobku za uplynulý týždeň v sekcii Týždenný zárobok.

Táto konečná suma je Váš týždenný zárobok, ktorý Vám bude odoslaný, ak suma dosiahne minimálnu potrebnú výšku pre odoslanie zárobku.

image2.png

Poznámka: Tento prehľad nezahŕňa platby prijaté od Vás ani už odoslané platby za predchádzjúce týždne. 


Týždenná faktúra

Ak kuriér(-i) vygeneroval(-i) v týždni akýkoľvek ďalší príjem, či už pozitívny alebo negatívny, je celková suma pre každú položku k dispozícii na konci týždenného prehľadu ako dodatočné náklady na doručenie. 

K faktúre je možné pridať nasledujúce náklady na doručenie:

 • Dodatočné náklady na doručenie: suma fakturovaná spoločnosťou Bolt kuriérovi, tj. celkový trhový poplatok. 
 • Kompenzácia: akékoľvek bonusy/náhrady odoslané spoločnosťou Bolt za poplatky za doručenie, čas čakania a vrátenie zálohy.
 • Poplatok za malú objednávku: poplatok, ktorý platí zákazník za objednávky s hodnotou nižšóu ako je minimálna hodnota objednávky. 
 • Úprava: môže byť kladná alebo záporná pre položky, ako sú - dedukcie, bonusy a náhrady.
 • Záloha: akýkoľvek odpočet alebo doplnenie za kuriérske vybavenie, ako napr. termo box.

image1.png

Pomohol Vám tento článok?