Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Moja objednávka nie je pripravená na vyzdvihnutie

Po príchode do reštaurácie, prosím informujte personál o tom, že ste prišli pre Bolt Food objednávku a poskytnite im Vaše meno a číslo objednávky. Ak objednávka ešte nie je pripravená na vyzdvihnutie ani po čase uvedenom v aplikácii, počkajte na ňu prosím.

Ak ste v reštaurácii čakali neprimerane dlho, dajte nám o tom prostredníctvom aplikácie vedieť.

Pomohol Vám tento článok?