Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Byť registrovaný ako súčasť flotily

Keď sa stanete členom flotily, budete pôsobiť ako jej priamy kontraktor. Vlastníkovi flotily zasielame všetky informácie o účte a fakturácie.

Ak máte otázky týkajúce sa vyššie uvedených položiek, obráťte sa na svojho flotilového manažéra so žiadosťou o pomoc.

Pomohol Vám tento článok?