Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Objednávka nie je pripravená na vyzdvihnutie

Ak objednávka nie je pripravená pri príchode do reštaurácie, počkajte, kým bude pripravená. 

Systém automaticky zaznamená čas čakania po 15 minútach a bude počítať aj každú ďalšiu minútu.

Poznámky:

  • Ak personál reštaurácie stlačil tlačidlo Pripravené na vyzdvihnutie príliš skoro, kontaktujte prosím podporu.
  • Ak máte hromadnú objednávku a druhá objednávka mešká, kontaktujte podporu, ak reštaurácia tvrdí, že čakanie bude trvať 15 minút alebo dlhšie.
  • Aby ste mali nárok na kompenzáciu, uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Som v reštaurácii nie viac ako 100 metrov od miesta reštaurácie. 
  • Kompenzácie sa vyplácajú týždenne, ale nie sú viditeľné v aplikácii Courier.
Pomohol Vám tento článok?