Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Obmedzené oblasti pre kolobežky

Dávajte pozor na nasledujúce oblasti s obmedzením, zobrazené na mape v aplikácii:

  • Žlté zóny - maximálna rýchlosť kolobežky je obmedzená z dôvodu hustej premávky automobilov a chodcov
  • Červené zóny (so značkou Zákazu státia) - parkovanie je tu zakázané. Ak jazdu ukončíte v tejto oblasti, môže Vám byť účtovaná pokuta
  • Červené zóny (so značkou Zákazu vstupu) - oblasť so zákazom vstupu. Jazda alebo parkovanie v tejto oblasti nie je možné.
Pomohol Vám tento článok?