Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Neobdržal som výplatu

V prípade, že ste neobdržali výplatu financií uistite sa, že:

  • Váš profil vodiča je aktívny
  • Bankové údaje spojené s Vaším účtom vodiča sú správne. Pokiaľ zistíte, že je v uvedených údajoch preklep, poprosíme Vás aktualizovať svoj profil. Suma bude pripísaná k aktuálnemu zostatku a odoslaná s nasledujúcou výplatou financií.

Pokiaľ používate bankový účet spoločnosti alebo inej osoby, poprosíme Vás sa so žiadosťou ohľaďom chýbajúcej výplaty financií obrátiť na nich.

Pomohol Vám tento článok?