Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Môj účet je pozastavený z dôvodu nízkeho skóre vodiča

Váš prístup na platformu Bolt môže byť pozastavený na základe pravidelných a opakovaných signálov o potenciálne škodlivom či nebezpečnom správaní počas jázd.

Ak sa domnievate, že váš účet bol pozastavený neprávom, kontaktujte nás prostredníctvom tohto článku a vysvetlite, prečo to považujete za nespravodlivé. Vaše jazdy preveríme a do 30 dní vám poskytneme spätnú väzbu o našom rozhodnutí. Pozrite si tiež naše Pravidlá interného systému vybavovania sťažností.

Pomohol Vám tento článok?