Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Mesačný daňový prehľad nie je jasný


Čo predstavuje mesačný daňový prehľad?

Mesačný daňový prehľad je prehľad vašich zárobkov a zrážok zo zostatku za predchádzajúci mesiac.

Dôležité: Prehľad sa nepovažuje za oficiálny daňový doklad a môže slúžiť len na informatívne účely. Ohľadne vašich osobných daňových povinností sa obráťte na miestneho daňového poradcu alebo účtovníka.

Kde nájdete mesačné daňové prehľady?

Všetky prehľady nájdete v záložke Daňové prehľady na Portáli vodiča.

Čo definujú jednotlivé prvky prehľadu?

  • Rozpis cestovného: Hrubá suma cestovného a mýtnych poplatkov pred odpočítaním provízie
  • Rozpis ostatných zárobkov: Všetky bonusy a/alebo prepitné získané počas predchádzajúceho mesiaca
  • Ďalšie možné zrážky: Provízne poplatky, náhrady a akékoľvek iné zrážky vykonané v predchádzajúcom mesiaci.

Poznámka:

  • Bolt provízia sa počíta zo sumy hrubého cestovného a nevzťahuje sa na bonusy a prepitné.
  • V prípade, že získaný bonus prevyšuje Bolt províziu, je Bolt provízia označená ako 0.
Pomohol Vám tento článok?