Hur kan vi hjälpa dig?

Logga in

Deposition eller pågående betalningar

Efter att du har lagt till ett betalkort till ditt konto eller begärt en resa med Bolt kan det komma att dras en liten summa från kontot. Vänligen observera att detta endast är ett reservationsbelopp och ingen faktiskt kostnad.

Reservationsbelopp används för att verifiera betalningsmetoden. Beloppet kan visas som reserverat på ditt konto.

När en resa avslutas revideras det reserverade beloppet till att motsvara resans faktiska kostnad utan någon extra avgift. Om resan avbokas utan någon avbokningsavgift släpps reservationsbeloppet omedelbart.Vänligen ha överseende med att det kan dröja ett par bankdagar för banken att justera ditt disponibla saldo. Kontakta din bank för ytterligare information.

Tredjepartsavgifter

Din bank kan komma att ta ut en växlings- och valutaavgift i de fall du bokar resor i länder med en andra valutor än ditt bankkontos primära valuta.

Vänligen kontakta ansvarig kortutgivare för ytterligare information angående vilka avgifter som kan tillämpas.

Avgifter för gränsöverskridande betalningar

Vänligen kontakta din bank om en extra avgift tillkommer på ditt kontoutdrag eller om den faktiska kostnaden avviker från vad som framgår på ditt kvitto från Bolt.

Om din bank behandlar Bolt som ett internationellt bolag kan det innebära att du debiteras en avgift för gränsöverskridande betalningar trots att betalning skett i ditt bankkontos primära valuta.

Var denna artikel till hjälp?