Hur kan vi hjälpa dig?

Logga in

Anmäla en olyckshändelse eller våldsamt beteende

Vi beklagar om du har haft en obehaglig upplevelse med oss. Om du befann dig i en farlig situation eller i en olycka, se till att du och alla parter är säkra. Vid behov, kontakta polis och ambulans omedelbart. Tveka inte heller att kontakta vår kundtjänst genom Bolt-appen.

Vänligen notera att vi inte tolererar oprofessionellt beteende från passagerare/förare som t.ex: Aggressivitet, olämplig fysisk kontakt, våld eller liknande missförhållanden.

Bifoga alla bevis och så många detaljer som möjligt när du rapporterar händelsen till vårt team. Vi försäkrar dig om att vi behandlar sådana incidenter med största prioritet.

Var denna artikel till hjälp?