Hur kan vi hjälpa dig?

Logga in

Hur fungerar acceptansgraden?

Acceptansgrad är den andel av alla dina beställningar som du accepterar och avslutar. Som förare är din acceptansgrad en kvalitetsstämpel och används för att du ska tas med in i utvalda kampanjer. För varje kampanj finns en bestämd gräns för hur hög acceptansgrad du måste ha för att få ta del av kampanjen, och i de fall så är det din acceptansgrad under kampanjperioden som gäller.

Tips för att hålla en hög acceptansgrad: 

  • Försäkra dig om att volymen på appen är på
  • Se till att du har en bra och stabil internetuppkoppling när du kör
  • Gå offline när du inte kan ta emot körningar

Vad som avgör din acceptansgrad är: 

  • Missade ordrar
  • Beställningar du tackar nej till
  • Beställningar du avbryter

Din acceptansgrad påverkas inte av att passagerare avbokar ordern eller av att passagerare inte dyker upp.

OBS! Ha i åtanke att din aktivitetspoäng inte är detsamma som din acceptansgrad. För mer detaljer kring det, läs vår artikel om aktivitetspoäng.

Var denna artikel till hjälp?