Hur kan vi hjälpa dig?

Logga in

Felaktiga debiteringar

Följ dessa steg, innan du kontaktar Bolt, ifall ditt kort debiterats och du saknar kännedom om vad transaktionen avser:

  • Säkerställ att debiteringen utförts av Bolt
  • Du kan se om transaktionen härrör Bolt genom information tillgänglig i ditt kontoutdrag. Är transaktionen inte debiterad av Bolt behöver du kontakta din bank eller transaktionens motpart

Orsaker som kan misstas för felaktiga debiteringar:

  • Familjemedlemmar eller vänner som använder ditt kort: bekräfta om någon har tillgång till ditt kort och om de nyligen beställt några resor
  • Deposition eller pågående betalning: det här är ingen debitering utan en tillfällig deposition för att bekräfta vald betalmetod. Bekräftelsesumman kan utgöras av ett fast belopp eller, för marknader med fasta priser, motsvara resans uppskattade pris. En tillfällig deposition används även för att verifiera nya betalkort i samband med att dem registreras 
  • Äldre debiteringar: det förekommer att debiteringar försenas på grund av problem relaterade till, för transaktionen, berörda banker eller av tekniska anledningar. Därför kan debiteringar ibland registreras med en fördröjning från när tjänsten tillhandahölls  

Om du med hjälp av ovan nämnda anledningar fortfarande inte identifierat orsaken till debiteringen ber vi dig att kontakta oss, antingen i vår app eller med e-post (lista med städer och kontaktuppgifter).
För att kunna hjälpa dig behöver vi följande information:

  • Kontoutdrag som visar debiteringen
  • De första 6 och sista 4 siffrorna på det betalkort som debiterats
  • Kortets giltighetstid.
Var denna artikel till hjälp?