Hur kan vi hjälpa dig?

Logga in

Resan ägde inte rum

Om du mottagit ett kvitto eller notifikation i din app utan att ha fullföljt någon resa med Bolt kan det bero på att du påbörjat en bokning och att din förare av misstag accepterat den istället för att avböja din förfrågan. Alternativt kan det bero på att föraren har plockat upp fel passagerare eller påbörjat resan utan dig. 

För att vi på ett enkelt sätt ska kunna hjälpa dig med ovan nämnda orsaker behöver du kontakta vår Support genom appen.

Om ditt konto debiterats för en resa du inte känner dig vid kan du läsa mer om möjliga orsaker i vår atikel om felaktiga debiteringar.

Var denna artikel till hjälp?