Hur kan vi hjälpa dig?

Logga in

Förstå begreppet "Prisuppskattning”

Prisuppskattning visar passageraren kostnaden för resan innan passageraren bekräftar den. Det är den kostnaden som passageraren betalar i slutet av resan förutsatt att resan fortlöper som planerat.

Prisuppskattning tar hänsyn till följande faktorer:

  • Trafik och andra incidenter: Om tiden för resan tar längre tid än uppskattat på grund av mycket trafik eller andra oförutsägbara faktorer kommer priset att räknas om baserat på tiden och avståndet
  • Dynamisk prissättning: Om tillämpligt, tar Bolts prisuppskattning hänsyn till dynamisk prissättning när efterfrågan är hög
  • Om passageraren ändrar destinationen efter att du har påbörjat en resa påverkar detta Bolts prisuppskattning

Prissättning på förhand underlättar passagerarnas beslutsfattande och detta resulterar i ökade körförfrågningar.

Med prisuppskattning kan priserna vara högre eller lägre för olika resor. Eftersom prisuppskattning skapar fler förfrågningar, betyder det fler körförfrågningar för dig.

Obs! Prisuppskattning är för närvarande endast aktivt i vissa städer.

Var denna artikel till hjälp?